فرامرز قوی پنجه

طراح سایت, رابط کاربری, برندینگ

داستان کوتاه در مورد کار حرفه ای من

از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانه از مردانی که با فضولات لذت بردن از لحظه، خشمگین شده اند، خشمگین شده اند و از میل خویش پشیمان شده اند، نمی توانند پیش بینی درد و دشواری را که ناشی از آن هستند، پیش بینی کنند؛ و تقصیری متعلق به کسانی است که از طریق ضعف اراده در انجام وظیفه شان شکست خورده است، همان چیزی است که از طریق تسکین درد و دوری می گوید. این موارد کاملا ساده و آسان تشخیص است. در یک ساعت آزاد، زمانی که قدرت انتخاب ما غیرممکن است و زمانی که هیچ چیز مانع از توانایی ما در انجام آنچه که ما بهترین را دوست داریم، هر لذتی استقبال می شود .

مهارت های من

فتوشاپ99%
99%
ایلوستریتور80%
80%
مستندسازی67%
67%
طراحی55%
55%

مشتری های من

برای انجام یک پروژه نیاز به کارفرما دارید ؟

فهرست